by St. Thomas Aquinas (1225? - 1274)
Translation © by Lau Kanen

Pange, lingua, gloriosi
Language: Latin 
Available translation(s): DUT FRE SPA
Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi,
Rex effudit gentium.

Nobis datus, nobis natus
Ex intacta Virgine
Et in mundo conversatus,
Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus
Miro clausit ordine.

In supremae nocte cenae
Recumbens cum fratribus,
Observata lege plene
Cibis in legalibus,
Cibum turbae duodenae
Se dat suis manibus

Verbum caro, panem verum
Verbo carnem efficit:
Fitque sanguis Christi merum,
Et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides sufficit.

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.

H. Berlioz sets stanzas 5-6
F. Schubert sets stanzas 5-6 in (at least) one setting - see below for more information
F. Schubert sets stanzas 5-6 in (at least) one setting - see below for more information
F. Schubert sets stanzas 5-6 in (at least) one setting - see below for more information
F. Schubert sets stanzas 5-6 in (at least) one setting - see below for more information
F. Schubert sets stanzas 5-6 in (at least) one setting - see below for more information
F. Schubert sets stanzas 5-6 in (at least) one setting - see below for more information
M. Dupré sets stanzas 5-6?
M. Duruflé sets stanzas 5-6?
C. Ett sets stanzas 5-6?
F. Filitz sets stanzas 5-6?
E. Rush sets stanzas 5-6?
S. Webbe sets stanzas 5-6?
W. Mozart sets stanzas 5-6? in (at least) one setting - see below for more information
W. Mozart sets stanzas 5-6? in (at least) one setting - see below for more information
E. Chausson sets stanzas 5-6?
J. Haydn sets stanzas 5-6?
G. Verdi sets stanzas 5-6?
G. Fauré sets stanzas 5-6 in (at least) one setting - see below for more information
G. Fauré sets stanzas 5-6? in (at least) one setting - see below for more information
M. de Lalande sets stanzas 5-6?
A. Bruckner sets stanzas 5-6? in (at least) one setting - see below for more information
G. Donizetti sets stanzas 5-6?
C. Franck sets stanzas 5-6?
L. Vierne sets stanzas 5-6?
A. Bruckner sets stanzas 1, 5-6 in (at least) one setting - see below for more information
A. Bruckner sets stanzas 5-6 in (at least) one setting - see below for more information
A. Bruckner sets stanzas 5-6 in (at least) one setting - see below for more information
M. Déodat de Séverac sets stanzas 5-6
O. Campos sets stanzas 5-6?
R. Herberigs sets stanzas 5-6?
L. Jadin sets stanza 5

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , "Pange, lingua - incl. Tantum ergo", copyright © 2007, (re)printed on this website with kind permission
  • ENG English (Edward Caswall) , "Sing, my tongue, the Savior's glory"
  • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , "Chante, langue, du corps", copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission
  • GER German (Deutsch) (Heinrich Bone) , "Preise, Zunge"
  • SPA Spanish (Español) (Saúl Botero Restrepo) , "Canta, oh lengua", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Guy Laffaille [Guest Editor]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 36
Word count: 114

Pange, lingua ‑ incl. Tantum ergo
Language: Dutch (Nederlands)  after the Latin 
Tong, wil prijzen van ’t roemrijke
Lichaam Gods het groot geheim,
En van ’t bloed ook, 't zegenrijke ,
Dat der volk’ren Soeverein,
Uit de schoot der zeer Troostrijke,
Liet voor ons de losprijs zijn.

Ons geschonken, ons geboren
Uit een onbevlekte Maagd,
Wou Hij bij de mensen horen,
Wierp zijn woorden uit als zaad,
Liet ons na zeer wond’re sporen
Van zijn leven hier op aard.

Met zijn broeders aangezeten
Aan het maal die laatste nacht,
Waarbij ‘t paaslam werd gegeten
‘t Wett’lijk voorschrift werd volbracht,
Aan de twaalf die vrienden heetten
Gaf Hij zich als levenskracht.

‘t Woord dat vlees werd ging ons leren,
Maakte eigen vlees tot brood,
Ook de wijn werd bloed des Heren,
En al raakt verstand in nood,
Om de twijfel af te weren,
Maakt geloof ons deelgenoot.

Dit groot teken, heil voor velen,
Laat ons eren nederig
En de oude rituelen
Wijken voor het nieuwe zicht.
Laat geloof nu mededelen
Wat buiten de zinnen ligt.
 
De Verwekker, de Verwekte
Geef Hun lof en jubeling,
Heil en hulde, al 't perfecte
Zij hun deel, en zegening;
Geest van beiden, de Volstrekte,
Voor Hem ook die lofprijzing. Amen.

Deze herdichting is gebaseerd op de Gregoriaanse melodie. Het 'Tantum ergo', dat meestal als zelfstandige hymne gecomponeerd is en gezongen wordt, maakt deel uit van de hymne 'Pange, lingua'; het omvat daarvan alleen de laatste twee strofen.

Authorship

  • Singable translation from Latin to Dutch (Nederlands) copyright © 2007 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

    Lau Kanen.  Contact: boudewijnkanen (AT) gmail (DOT) com


    If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based on

 

This text was added to the website: 2007-10-15
Line count: 36
Word count: 193