by Robert Burns (1759 - 1796)
Translation by Christian Preetzmann (1822 - 1893), as Caralis

Of a' the airts the wind can blaw
Language: Scottish (Scots) 
Of a' the airts the wind can blaw, 
	I dearly like the west, 
For there the bonnie Lassie lives, 
 The Lassie I lo'e best: 
There's wild-woods grow, and rivers row, 
 And mony a hill between; 
But day and night my fancy's flight 
 Is ever wi' my Jean. 

I see her in the dewy flowers, 
 I see her sweet and fair; 
I hear her in the tunefu' birds, 
 I hear her charm the air: 
There's not a bonnie flower that springs 
 By fountain, shaw, or green; 
There's not a bonnie bird that sings, 
 But minds me o' my Jean.

About the headline (FAQ)

Tune: Miss Admiral Gordon's Strathspey

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 16
Word count: 98

Længsel
Language: Danish (Dansk)  after the Scottish (Scots) 
  I hvor jeg end
  Slaaer Øiet hen.
Det søger helst mod Vest:
  Der er det jo
  Den Glut mon boe,
Jeg lider allerbedst.
  Bag Hybenhæk
  Den vilde Bæk
Slaaer der saamangen Bugt,
  Men Dag og Nat
  Ikkun min Skat
Omsnoer min Længsels Flugt.

  I Vindens Suk,
  I Blomstens Dug
Hun for min Tanke staaer,
  I Fuglens Sang
  Bag Buskens Hang
Mig hendes Stemme naaer.
  Hver Dal saa grøn,
  Hvor taus iløn
Skovbækken lister sig,
  Hver Sky i Qveld,
  Hvert Kildevæld
En Hilsen bringer mig.

  Blandt Høi og Dal,
  I Skovens Sal,
Bruus, milde Zephyr, frem!
  Blandt Foraarsløv,
  Med Blomsterstøv
Bring Bien til sit Hjem!
  Og bring mig sød
  Og hvid og rød
Herhid igjen min Brud!
  Mod hendes Smiil
  Er mat hver Piil,
Som Skjæbnen sender ud.

  Hvad Suk og Eed
  Vi vexled, veed
Kun Himlens Stjernehær;
  Vi skiltes ad —
  Ak! mon vi glad
Skal atter mødes meer?
  Den høie Magt,
  Som saae vor Pagt,
Som Hjertets Løndom veed,
  Kan vidne kun,
  At ene hun
Har al min Kjærlighed.

Confirmed with Christian Preetzmann, Digte og Sange ved Caralis, Chr. Steen & Søns Forlag, Kbh., 2. opl., 1868, pp. 73–75.


Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2009-06-21
Line count: 48
Word count: 171