by Percy Bysshe Shelley (1792 - 1822)
Translation by Jaroslav Vrchlický (1853 - 1912)

I arise from dreams of thee
Language: English 
Available translation(s): FRE GER
I arise from dreams of thee
In the first sweet sleep of night,
When the winds are breathing low,
And the stars are shining bright:
I arise from dreams of thee,
And a spirit in my feet
[Has]1 led me - who knows how?
To thy chamber window, Sweet!

The wandering airs they faint
On the dark, the silent stream -
The Champak odours fail
Like sweet thoughts in a dream;
The nightingale's complaint,
It dies upon her heart; -
As I must die on thine,
O belovèd as thou art!

Oh lift me from the grass!
I die! I faint! I fail!
Let thy love in kisses rain
On my lips and eyelids pale.
My cheek is cold and white, alas!
My heart beats loud and fast; -
Oh! press it to thine own again,
Where it will break at last.

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
1 Delius: "Hath"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

  • Also set in German (Deutsch), a translation by Franz Hermann Schneider (1860 - 1930) , "Mich erweckt ein süßer Traum" ; composed by Émile Antoine Bruguière.
  • Also set in German (Deutsch), a translation by Anonymous/Unidentified Artist ; composed by Max Wilhelm Karl Vogrich.
  • Also set in German (Deutsch), a translation by Anonymous/Unidentified Artist ; composed by Erkki Gustaf Melartin.
  • Also set in Italian (Italiano), a translation by Roberto Ascoli ( flourished 1891-1930 ) ; composed by Ottorino Respighi.

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • CZE Czech (Čeština) (Jaroslav Vrchlický) , "Řádky k indické melodii"
  • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , copyright © 2017, (re)printed on this website with kind permission
  • GER German (Deutsch) (Bertram Kottmann) , "Indische Serenade", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 24
Word count: 142

Řádky k indické melodii
Language: Czech (Čeština)  after the English 
Ze snů o tobě jsem vstal
ve prvním sladkém spánku v noci,
kdy vánky vanou tak tiše,
kdy hvězdy planou zářnou mocí.
Ze snů o tobě jsem vstal,
duch jakýs hnal mne hbitě —
kdo poví jak? — kde tvá chýše,
k tvé jizby oknu, dítě!

Padají v klín řeky tmavý
těkavé vánky tam v hrách,
champaku vůně kol taje
jak sladké myšlénky v snách’.
Slavíka nápěv, slyš, lkavý
na jeho srdci ztich,
jak musím umříti na tvém
ó drahá, v loktech tvých!

Mne z trávy pozvedni!
Mru, padám, hynu běda!
Déšť polibků tvých sleť
na rty mé i víčka bledá.
Tvář ledná — pohlédni!
Tluk srdce hřmí horečně,
ó, k svému aspoň tiskni je teď,
kde pukne konečně!

Confirmed with SHELLEY, P. B. Výbor lyriky, translated by Jaroslav Vrchlický, Praha: J. Otto, 1901, pages 49-50.


Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]


Researcher for this text: Andrew Schneider [Guest Editor]

This text was added to the website: 2019-07-25
Line count: 24
Word count: 119