by Percy Bysshe Shelley (1792 - 1822)
Translation by Jaroslav Vrchlický (1853 - 1912)

I arise from dreams of thee
Language: English 
Available translation(s): FRE GER
I arise from dreams of thee
In the first sweet sleep of night,
When the winds are breathing low,
And the stars are shining bright:
I arise from dreams of thee,
And a spirit in my feet
[Has]1 led me - who knows how?
To thy chamber window, Sweet!

The wandering airs they faint
On the dark, the silent stream -
The Champak odours fail
Like sweet thoughts in a dream;
The nightingale's complaint,
It dies upon her heart; -
As I must die on thine,
O belovèd as thou art!

Oh lift me from the grass!
I die! I faint! I fail!
Let thy love in kisses rain
On my lips and eyelids pale.
My cheek is cold and white, alas!
My heart beats loud and fast; -
Oh! press it to thine own again,
Where it will break at last.

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
1 Delius: "Hath"

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

  • Also set in German (Deutsch), a translation by Franz Hermann Schneider (1860 - 1930) , "Mich erweckt ein süßer Traum" ; composed by Émile Antoine Bruguière.
  • Also set in German (Deutsch), a translation by Anonymous/Unidentified Artist ; composed by Max Wilhelm Karl Vogrich.
  • Also set in German (Deutsch), a translation by Anonymous/Unidentified Artist ; composed by Erkki Gustaf Melartin.
  • Also set in Italian (Italiano), a translation by Roberto Ascoli ( flourished 1891-1930 ) ; composed by Ottorino Respighi.

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • CZE Czech (Čeština) (Jaroslav Vrchlický) , "Řádky k indické melodii"
  • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , copyright © 2017, (re)printed on this website with kind permission
  • GER German (Deutsch) (Bertram Kottmann) , "Indische Serenade", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 24
Word count: 142

Řádky k indické melodii
Language: Czech (Čeština)  after the English 
Ze snů o tobě jsem vstal
ve prvním sladkém spánku v noci,
kdy vánky vanou tak tiše,
kdy hvězdy planou zářnou mocí.
Ze snů o tobě jsem vstal,
duch jakýs hnal mne hbitě —
kdo poví jak? — kde tvá chýše,
k tvé jizby oknu, dítě!

Padají v klín řeky tmavý
těkavé vánky tam v hrách,
champaku vůně kol taje
jak sladké myšlénky v snách’.
Slavíka nápěv, slyš, lkavý
na jeho srdci ztich,
jak musím umříti na tvém
ó drahá, v loktech tvých!

Mne z trávy pozvedni!
Mru, padám, hynu běda!
Déšť polibků tvých sleť
na rty mé i víčka bledá.
Tvář ledná — pohlédni!
Tluk srdce hřmí horečně,
ó, k svému aspoň tiskni je teď,
kde pukne konečně!

Confirmed with SHELLEY, P. B. Výbor lyriky, translated by Jaroslav Vrchlický, Praha: J. Otto, 1901, pages 49-50.


Authorship:

Based on:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

    [ None yet in the database ]


Researcher for this text: Andrew Schneider [Guest Editor]

This text was added to the website: 2019-07-25
Line count: 24
Word count: 119