by James Joyce (1882 - 1941)
Translation Singable translation by Jaroslaw Iwaszkiewicz (1894 - 1980)

Lean out of the window
Language: English 
Available translation(s): FRE IRI
Lean out of the window,
  Goldenhair,
I heard you singing
  A merry air.

My book is closed;
  I read no more,
Watching the fire dance
  On the floor.

I have left my book,
  I have left my room,
For I heard you singing
  Through the gloom,

Singing and singing
  A merry air.
Lean out of the window,
  Goldenhair.

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
  • IRI Irish (Gaelic) [singable] (Gabriel Rosenstock) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Ted Perry

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 16
Word count: 58

Złocisty mi świeci
Language: Polish (Polski)  after the English 
Złocisty mi świeci
w oknie twój włos
i słyszę z daleka
radosny głos.

Odkładam książkę,
nie czytam już,
zły ze mnie w domu 
ognia stróż.

Moja k siążko, precz!
Mój pospiesza krok,
gdzie twa pieśn' przebija
nocy mrok.

S'piewa i śpiewa
radosny głos.
O, ukaż mi w oknie
złoty twój włos!

Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2010-04-06
Line count: 16
Word count: 51