by Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)
Translation by Adam Mickiewicz (1798 - 1855)

Znasz‑li ten kraj
Language: Polish (Polski)  after the German (Deutsch) 
Znasz-li ten kraj, 
Gdzie cytryna dojrzewa,
Pomarańcz blask 
[Majowe]1 złoci drzewa?
Gdzie wieńcem bluszcz 
Ruiny dawne stroi,
Gdzie buja laur 
I cyprys cicho stoi?
Znasz-li ten kraj?
Ach, tam, o moja miła!
Tam był mi raj, 
Pókiś ty ze mną była!

Znasz-li ten gmach, 
Gdzie wielkich sto podwoi[,]
Gdzie kolumn rząd 
I tłum posągów stoi?
A wszystkie mnie 
Witają twarzą białą:
Pielgrzymie nasz, 
Ach, co się z tobą stało?
Znasz-li ten kraj?
Ach, tam, o moja miła!
Tam był mi raj, 
Pókiś ty ze mną była!

Znasz-li ten brzeg, 
Gdzie po skalistych górach
Strudzony muł 
Swej drogi szuka w chmurach?
Gdzie w głębi jam 
Płomieniem wrą opoki,
A z wierzchu skał 
W kaskadach grzmią potoki?
Znasz-li ten kraj?...
Ach, [tu]2, o moja miła!
Tam byłby raj, 
Gdybyś ty ze mną była!

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)

Confirmed with Poezye Adama Mickiewicza, Book 1, Kraków, Księgarnia G. Gebethnera, 1899, pages 219-220.

1 Moniuszko: "Zielone"
2 Moniuszko: "tam"

Authorship:

Based on:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2003-11-24
Line count: 36
Word count: 131