Cigánské melodie

Song Cycle by Antonín Dvořák (1841 - 1904)

1. Má píseň zas mi láskou zní[sung text checked 1 time]

Má píseň zas mi láskou zní,
když starý den umirá,
a chudý mech kdy na šat svůj
si tajně perle sbíra.

Má píseň v kraj tak toužně zní,
když svetem noha bloudí;
jen rodné pusty dálinou
zpěv volně z ňader proudí.

Má píseň hlučně láskou zní,
když bouře běží plání;
když těším se, že bídy prost
dlí bratr v umírání.

The text shown is a variant of another text. [ View differences ]
It is based on

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English (Gayle Royko Heuser) (Anna Majtas Royko) , "My song resounds with love", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Marc Moreau) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) (Elaine Marie Ortiz-Arandes) , copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , "Il mio canto risuona, un salmo d'amore", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Aj! Kterak trojhranec můj přerozkošně zvoní[sung text checked 1 time]

Aj! Kterak trojhranec můj přerozkošně zvoní,
jak cigána píseň, když se k smrti kloní!
Když se k smrti kloní, trojhran mu vyzvání.
Konec písni, tanci, lásce, bědování.
Konec písni, tanci, lásce, bědování.

The text shown is a variant of another text. [ View differences ]
It is based on

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English (Gayle Royko Heuser) (Anna Majtas Royko) , "Ah! Why is my three-cornered bell ringing?", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Marc Moreau) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , "Oh, come suona magnifico il mio triangolo!", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. A les je tichý kolem kol[sung text checked 1 time]

A les je tichý kolem kol,
jen srdce mír ten ruší,
a černý kouř, jenž spěchá v dol,
mé slze v lících, mé slze suší.

Však nemusí jich usušit,
necht' v jiné tváře bije.
Kdo v smutku může zazpívat,
ten nezhynul, ten žije, ten žije!

The text shown is a variant of another text. [ View differences ]
It is based on

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English (Gayle Royko Heuser) (Anna Majtas Royko) , "The forest is quiet all around", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Marc Moreau) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) (Elaine Marie Ortiz-Arandes) , copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , "Tutt' intorno il bosco è silenzioso e quieto", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

4. Když mne stará matka zpívat, zpívat učívala[sung text checked 1 time]

Když mne stará matka zpívat, zpívat učívala,
podivno, že často, často slzívala.
A ted' také pláčem snědé líce mučim,
když cigánské děti hrát a zpívat učim!

The text shown is a variant of another text. [ View differences ]
It is based on

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English (Gayle Royko Heuser) (Anna Majtas Royko) , "When my old mother taught me to sing", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English [singable] (Thomas Heck) , "When my mother taught me to sing", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission
 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Marc Moreau) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , "Quando la mia vecchia madre ancora mi insegnava a cantare", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) [singable] (Thomas Heck) , "Quando mia vecchia madre", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission

Note: many singable translations rely on the repetition of "zpívat" in the first line. It was not present in the original text.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

5. Struna naladěna[sung text checked 1 time]

Struna naladěna,
hochu, toč se v kole,
dnes, snad dnes převysoko,
zejtra, zejtra, zejtra zase dole!

Pozejtří u Nilu 
za posvátným stolem;
struna již, struna naladěna,
hochu, toč, hochu, toč se kolem!

The text shown is a variant of another text. [ View differences ]
It is based on

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English (Gayle Royko Heuser) (Anna Majtas Royko) , "The string is taut!", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Marc Moreau) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) (Elaine Marie Ortiz-Arandes) , copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , "Le corde (sono) accordate, ragazzo; balla in tondo!", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

6. Široké rukávy a široké gatě[sung text checked 1 time]

Široké rukávy a široké gatě
volnější cigánu nežli dolman v zlatě.
Dolman a to zlato bujná prsa svírá;
pod ním volná píseň násilně umírá.
A kdo raduješ se, tvá kdy píseň v květě,
přej si, aby zašlo zlato v celém světě!

The text shown is a variant of another text. [ View differences ]
It is based on

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English (Gayle Royko Heuser) (Anna Majtas Royko) , "Wide sleeves", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Marc Moreau) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , "Nella larga, ariosa veste di lino", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

7. Dejte klec jestřábu ze zlata ryzého;[sung text checked 1 time]

Dejte klec jestřábu ze zlata ryzého;
nezmění on za ni hnízda trněného.
Komoni bujnému, jenž se pustou žene,
zřídka kdy připnete uzdy a třemene.
A tak i cigánu příroda cos dala:
k volnosti ho věčným poutem, k volnosti ho upoutala.

The text shown is a variant of another text. [ View differences ]
It is based on

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English (Gayle Royko Heuser) (Anna Majtas Royko) , "Given a cage of gold", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Marc Moreau) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , "Potendo il falco volare intorno alle cime dei monti Tatra", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
Total word count: 276